Telefon
87 406 700
E-mail
post@alboa.dk
 

Som almen boligorganisation er det ALBOA’s hovedopgave at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode boliger, men også velfungerende og attraktive boligområder, hvor beboerne kan lide at bo og leve.

Boligsocialt arbejde forstår vi derfor i den allerbredeste forstand, hvor det både handler om indsatser i forhold til konkrete sociale problemstillinger, men har nok så vigtigt også fokus på brede trivselsfremmende tiltag der fremmer fællesskab, naboskab og sammenhængskraften i vores afdelinger.
I dag har ALBOA konkrete områdeindsatser i Rundhøj, Vejlby Vest, Håndværkerparken og Viby syd. Dertil tilbyder vi beboerne mulighed for konfliktmægling mellem naboer samt økonomisk rådgivning.

Under links til højre kan man finde forskelligt materiale der vedrører de forskellige boligsociale og fællesskabsfremmende initiativer i ALBOA. 

 

 

 

 

 

 

 

Boligsocial materiale:

Vejlby Vest - ramme for beboerrådgiver
Ansøgning om tilskud til aktiviteter
Folder - fællesskab og naboskab
Boligsocial handlingsplan
Har du det svært med din økonomi?
Fælleshuset Rundhøj - velkommen
Folder om Viby Syd - boligsocial
Viby Syd portalen
Boligsociale medarbejdere