Telefon
87 406 700
E-mail
post@alboa.dk
 

Forgriber sig på lejernes penge

Stigende huslejer i vente: Regeringen beslaglægger yderligere 13 milliarder kroner fra lejerne
Forgriber sig på lejernes penge

Først tog regeringen 12 milliarder kroner til sin ghettoplan, og nu viser det sig, at regeringen vil tage yderligere 13 milliarder kroner fra lejernes sammensparede midler til renoveringer.

I gårsdagens udgave af Berlingske kunne man læse en glimrende artikel om sagen. Vi kan desværre ikke linke direkte til artiklen, da den ligger bag en betalingsmur. Derfor vil vi kort gengive artiklen her.

I det lovforslag som ligger bag regeringens ghettoplan kan man læse, at regeringen mener, at Landsbyggefonden skal betale den støtte tilbage, som staten yder til renter på lån til nye almene boliger.

Hidtil har Landsbyggefonden kun betalt 25 procent af støtte tilbage. Nu ønsker regeringen, at den procentsats skal op på 100. Ifølge regeringens egne tal, så vil det betyde et dræn på 13 milliarder kroner fra Landsbyggefonden.

Baggrund

Staten yder økonomisk støtte til renter på de lån, som boligforeninger optager til at bygge boliger. Landsbyggefonden betaler til gengæld en del af den støtte – 25 procent for nuværende – tilbage til staten. Regeringen mener, at fondens tilbagebetaling kan hæves fra de nuværende 25 procent til 100 procent – og det endda med tilbagevirkende kraft.

På længere sigt vil det betyde, at staten har trukket sig længere ud af sektoren.

Scenariet er ifølge regeringen muligt, fordi dens beregninger viser, at der vil være 60 milliarder kroner i Landsbyggefonden i 2050. Ifølge regeringen vil det altså koste fonden 13 milliarder kroner, hvis tilbagebetalingen hæves til 100 procent. Således mener regeringen, at der vil være rigeligt med penge tilbage i Landsbyggefondens kasse.

Men scenariet med de 60 milliarder kroner hviler på en forudsætning om, at der ikke sættes penge af til løbende renovering af den almene boligsektor efter 2020, ligesom der heller ikke vil blive givet bevillinger til boligsocial indsats, som blandt andet skal styrke fællesskabet i områderne.

Desuden er en vigtig detalje, at Landsbyggefondens økonomi er tæt knyttet til realrenten. Netop nu er realrenten 1,5 procent, hvilket er historisk lavt. Stiger renten frem mod 2050, samtidig med at tilbagebetalingen til staten hæves til 100 procent, kan Landsbyggefondens pengekasse risikere at ende med et minus i omegnen af 40 milliarder kroner.

Et ”sindssygt alvorligt” scenarie, siger direktør i Boligselskabernes Landsforening, Bent Madsen, og tilføjer, at regeringens plan vil betyde huslejestigninger for beboerne, så de løbende renoveringer fortsat kan sikres.

”De beslaglægger de penge, som lejerne selv har betalt ind til renovering af boligerne. Man risikerer at tømme Landsbyggefonden, for det er en meget stor regning. Og så er huslejen nødt til at stige,” siger Bent Madsen.

Forgriber sig på lejernes penge

Regeringens scenarie lyder også helt forkert ifølge direktør i Boligøkonomisk Videnscenter Curt Liliegreen: ”Jeg mener, det er urealistisk. Jeg køber den ikke. Beregningerne hviler på nogle ret muntre forudsætninger, men i virkelighedens verden ved vi godt, at der kommer et enormt efterslæb med renoveringer, og det kan betyde, at huslejepriserne stiger.”

Også forskningschef ved Statens Byggeforskningsinstitut, Hans Thor Andersen, undrer sig over regeringens forslag.

”Staten har i stigende grad trukket sig ud og i stedet forgrebet sig på Landsbyggefonden og brugt pengene til andre formål end det, der er fondens primære opgave, hvilket er renovering,” siger Hans Thor Andersen og understreger, at pengene er sparet op af lejerne i god tid til at kunne håndtere større bygningsrenoveringer.

”De penge har regeringen i stigende grad trukket ud og brændt af på andre formål, og det er det her endnu et eksempel på,” siger Hans Thor Andersen.


Lovforslaget er endnu ikke virkelighed. ALBOA opfordrer beboere og beboerdemokrater til at sige fra overfor regeringens forslag. Tal med naboer og bekendte om det. Spred budskabet, gør noget! Landsbyggefondens penge er penge, som er sparet sammen af beboerne. Landsbyggefonden er lejernes friværdi.


En kreds af beboere har startet en underskriftsindsamling på nettet:

https://www.skrivunder.net/fingrene_vak_fra_lejernes_penge

 


 

Tilbage til Nyheder Skrevet den 23/03-2018

 

Nyheder

Affald og genbrug
Pensionistfest med kavalergang
Kærgårdsparken vil renovere for 110 mill. kr.
Ja til afdelingsammenlægning og renovering i to Vibyafdelinger
Abildgade renoverer for 85,7 mill. kroner