Telefon
87 406 700
E-mail
post@alboa.dk
 

Du har, som lejer af et beboelseslejemål, ret til at fremleje din bolig.
Retten til fremleje af almene beboelseslejemål gælder, selv om den man fremlejer til, ikke opfylder de almindelige krav til husstandens størrelse og sammensætning. For bofællesskaber, ungdomsboliger og ældreboliger gælder særlige regler.

Dog skal visse betingelser opfyldes (jf. lov om leje af almene boliger § 65)

Læs mere om reglerne for fremleje, og om hvordan du gør hér 

Download ansøgningsskema / sublease agreement:

På dansk  

På engelsk