Telefon
87 406 700
E-mail
post@alboa.dk
 

Ja til afdelingsammenlægning og renovering i to Vibyafdelinger

En renovering til 43 millioner kroner med tilhørende sammenlægning var på dagsordenen, da afdelingerne 1 og 14 torsdag den 11. oktober 2018 var samlet til ekstraordinært afdelingsmøde.
Ja til afdelingsammenlægning og renovering i to Vibyafdelinger

Beboerne i afd. 1, Grundtvigsvej, og afd. 14, Altangangshuset, sagde på et ekstraordinært møde ja tak til sammenlægning og en renovering til 43 millioner kroner. De to afdelinger har begge brug for en grundig renovering, som altså nu er undervejs. Afdelingerne hænger fysisk sammen, så en sammenlægning har været nærliggende for de to afdelinger.

Samtidig har det været et krav fra Landsbyggefonden, som støtter projektet økonomisk, at en sammenlægning skulle finde sted. Som mødets ordstyrer, Tonny Mikkelsen fra ALBOAs bestyrelse, udtrykte det, "jeg har aldrig oplevet det før, men jeg tror, det er noget, vi kan forvente mere af i fremtiden - et vist pres om sammenlægninger fra den side af sundet."

Renovering fra kælder til kvist

ALBOAs afdelinger er nummeret kronologisk, så afd. 1 er i sagens natur den ældste afdeling fra 1942.  Alderen viser sig i en mængde byggetekniske udfordringer, forklarede ingeniør Jannik Madsen, som har gennemgået bygningerne. For det første har huset sat sig med 6,5 centimer. Det betyder, at huset flere steder slår revner. Huset er bygget under krigen, hvor det meste cement blev brugt andre steder.
Den udendørs sokkel er lavet af lodrette mursten, som suger fugt, hvilket betyder, at mørtlen i fugerne bliver porøs og langsomt smuldrer.

Projektet indebærer også, at alle vinduer og døre bliver skiftet. Kældervinduer og døre er fra 1942.
Også taget er det oprindelige fra 1942. Der er intet undertag, men i stedet er der lavet en understrygning, som virker dårligt. Det betyder fugt med vandplamager og borebiller i spærene. Det er ikke kritisk, så længe problemet bliver inddæmmet med et nyt tag.
Projektet byder også på central ventilation i alle boliger, hvilket vil gøre godt for både bygningens og beboernes sundhed.
Et særligt punkt i renovering er udearealerne, hvor hver af de i alt 43 boliger gennem projektet bidrager med 25.000 kroner. Det vil sige nye udearealer for over en million kroner. Det er vigtigt for at skabe en afdeling, som hænger sammen – også i det ydre.

Økonomien

Budgettet for projektet er i alt på 43.313.000 kroner. Med 43 boliger er det lidt over en million kroner per bolig. Skulle beboerne selv have finansieret hele projektet, ville lejen for en bolig på 84 kvadratmeter være steget med 4.650 kroner om måneden. Så galt går det heldigvis langt fra. ALBOA og Landsbyggefonden bidrager nemlig stort til projektets økonomi. Set over hele finansieringsperioden bidrager ALBOA og Landsbyggefonden med ikke mindre end 49,9 millioner kroner. Takket være bidragene stiger huslejen blot 150-300 kroner om måneden. Stigingen kan desuden udløse en større boligsikring, og sandsynligvis vil renoveringen betyde, at beboerne vil kunne spare på varmen.
Begge afdelinger skulle stemme om projektet, og begge afdelinger stemte enstemmigt ja.

 

 

Tilbage til Nyheder Skrevet den 07/11-2018

 

Nyheder

Kommende arrangementer for beboerdemokrater
Affald og genbrug
Pensionistfest med kavalergang
Kærgårdsparken vil renovere for 110 mill. kr.
Ja til afdelingsammenlægning og renovering i to Vibyafdelinger