Telefon
87 406 700
E-mail
post@alboa.dk
 

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er organisationens øverste myndighed.
Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelsen og repræsentanter fra alle boligafdelinger i organisationen.


Fra hver boligafdeling vælges/udpeges 1 medlem fra afdelinger med indtil 50 boliger. I større afdelinger vælges/udpeges herudover 1 medlem for hvert påbegyndt antal 100 boliger udover 50.

Repræsentantskabsmedlemmerne skal være bolighavende medlemmer eller myndige husstandsmedlemmer til bolighavende medlemmeri den pågældende afdeling.
Er man repræsenteret i organisationsbestyrelsen, kan man ikke samtidig repræsentere afdelingen i repræsentantskabet.
Formanden for organisationsbestyrelsen er tillige formand for repræsentantskabet.

På denne side finder du dagsordener og referater fra repræsentantskabsmøderne, ligesom bestyrelsens beretning kan hentes.

 


 

 

Beretninger: 

Bestyrelsens beretning for 2018   2,3 MB

Bestyrelsens beretning for 2017   4,3 MB

Bestyrelsens beretning for 2016   3,4 MB

Bestyrelsens beretning for 2015    3,7 MB

Bestyrelsens beretning for 2014     3,0 MB

Bestyrelsens beretning for 2013   (25/5 - 31/12 2013)    3,0 MB 

Bestyrelsens beretning for 2012/13   (12/5 2012 - 25/5 2013)    3,4 MB

Bestyrelsens beretning for 2011/12   (15/6 2011 - 12/5  2012)   2,8 MB 


 Dagsordener:

Repræsentantskabsmøde 11/6-2019 - ekstraord.

Repræsentantskabsmøde 28/5.2019

Repræsentantskabsmøde 27/11.2018-ekstraord.

Repræsentantskabsmøde 27/11.2018

Repræsentantskabsmøde 28/5.2018

Repræsentantskabsmøde 27/11.2017

Repræsentantskabsmøde 29/5.2017

Repræsentantskabsmøde 21/11.2016

Repræsentantskabsmøde 30/5.2016

Repræsentantskabsmøde 23/11.2015

Repræsentantskabsmøde 28/5.2015

Repræsentantskabsmøde 24/11.2014

Repræsentantskabsmøde 27/5.2014

Repræsentantskabsmøde 25/11.2013

Repræsentantskabsmøde-ekstraord. 25/5.2013

Repræsentantskabsmøde 25/5.2013

Repræsentantskabsmøde 26/11. 2012

Repræsentantskabsmøde  23/5. 2012

Repræsentantskabsmøde  12/5. 2012

 

 

 

 

 

 

Referater:

Repræsentantskabsmøde 11/6-2019 - ekstraord.

Repræsentantskabsmøde 28/5.2019

 

Repræsentantskabsmøde 27/11.2018

Repræsentantskabsmøde 28/5.2018

Repræsentantskabsmøde 27/11.2017

Repræsentantskabsmøde 29/5. 2017

Repræsentantskabsmøde 21/11.2016 med bilag

Repræsentantskabsmøde 30/5.2016

Repræsentantskabsmøde 23/11.2015

Repræsentantskabsmøde 28/5.2015

Repræsentantskabsmøde 24/11.2014

Repræsentantskabsmøde 27/5.2014

Repræsentantskabsmøde 25/11.2013

Repræsentantskabsmøde-ekstraord. 25/5.2013

Repræsentantskabsmøde 25/5.2013

Repræsentantskabsmøde 26/11. 2012

Repræsentantskabsmøde  23/5. 2012

Repræsentantskabsmøde  12/5. 2012

 

Mere om organisationen

Om Alboa
Bestyrelsesmøder og referater
Udvalg under bestyrelsen
Repræsentantskabet
ALBOA´s vision og mission
Regnskaber og budgetter, ALBOA
Organisationsplan - beboerdemokratiet
Organisationsplan - administration
Beboerbladet INSIDE