Telefon
87 406 700
E-mail
post@alboa.dk
 

Udvalg

Organisationsbestyrelsen nedsætter udvalg, der skal gå i dybden med forskellige emner og problematikker.
Enkelte udvalg er faste - der mødes efter behov, andre udvalg er såkaldte ad hoc udvalg der nedsættes for at løse enkeltstående opgaver.
 

Der er pt. to faste udvalg nemlig "kursusudvalget" og "udvalget for boligsocialt arbejde".
Udvalgsmedlemmer udpeges af organisationsbestyrelsen - andre vælges på repræsentantskabsmødet.


Ad hoc udvalgene nedsættes med repræsentanter fra organisationsbestyrelse, repræsentantskab, afdelingsbestyrelser, administration og andre med særlig viden om den aktuelle opgave.

 


Se udvalgsoversigten her

 

 


 

 

  

 

 

Mere om organisationen

Om Alboa
Bestyrelsesmøder og referater
Udvalg under bestyrelsen
Repræsentantskabet
ALBOA´s vision og mission
Regnskaber og budgetter, ALBOA
Organisationsplan - beboerdemokratiet
Organisationsplan - administration
Beboerbladet INSIDE