Telefon
87 406 700
E-mail
post@alboa.dk
 

Har du brug for vagtudkald ?

ALBOA har ikke medarbejdere på vagttjeneste, men vi har lavet en aftale med nogle firmaer, der kan løse problemer af uopsættelig art. Uopsættelig betyder, at det er ting der nødvendigvis skal repareres og absolut ikke kan afvente til det bliver hverdag igen.

 


VIGTIGT !

Du kan selv komme til at betale for udkaldet!
Husk, det er dyrt hvis du rekvirerer vagtudkald uden for normal arbejdstid. Et vagtudkald udenfor normal arbejdstid koster typisk 3.500 kr. Det er din afdeling (din husleje) der betaler.


Hvis fejlen skyldes dine egne installationer (opvaskemaskine, vaskemaskine, fjernsyn, lamper o.l.) skal du selv betale regningen. Det gælder også hvis du selv er skyld i stoppede afløb, f.eks. børnebleer i toiletkummen - eller hvis du gentagne gange tilkalder hjælp til f.eks. en sprungen sikring.
Har du rekvireret elektriker og den manglende strøm skyldes, at du ikke har betalt din el-regning skal du naturligvis også betale for udkaldet.


Brug derfor kun vagtudkaldet når det er strengt nødvendigt!

 


 Eksempler "uopsættelige":

 • Total stoppet toiletafløb.
 • Manglende varme (vinter)
 • Ingen vandforsyning til boligen
 • Ingen strømforsyning til boligen.
 • Ituslåede ruder. 
 • Skader ved indbrud, brand, storm, vand o.l.
   
 

Eksempler, som normalt godt kan vente:

 • Sprungne sikringer (skal undersøges inden vagtudkald).
 • Defekt vaskemaskine.
 • Dryppende vandhaner o.l.
 • Utæt wc-cisterne.
 • Stoppet køkkenafløb (brug et andet afløb/toilet).
 

I tilfælde af brand!

Kontakt brandvæsenet - telefon 112
ALBOA bliver underrettet om branden via vagtcentralen.

 

I tilfælde af indbrud/hærværk!

Kontakt politiet - telefon 114

 

Kontakt din varmemester!

Hvis du har haft brug for et vagtudkald, skal du kontakte din varmemester førstkommende hverdag - så han ved at der kommer en regning og han kan udfylde en rekvisition.
Kontakter du ikke varmemesteren vil regningen blive trukket over din næste huslejeopkrævning.