Indflytning

INDFLYTNING

Når du flytter ind...

Som nyindflytter i ALBOA er der mange praktiske ting og regler, som det er nyttigt at have kendskab til. 

 

Der er regler omkring indflytning i en almen bolig. Reglerne er ens over hele landet, men der kan være forskelle i den praktiske tilrettelæggelse af arbejdet, og der kan være forhold, som er specielle for lige netop den boligafdeling, du skal flytte ind i.

 

Du har fået en del papirer udleveret sammen med lejekontrakten – evt. elektronisk - gem dem.

Det er forskelligt, hvilke dokumenter der hører til den enkelte afdeling, men der er typisk tale om vedligeholdelsesregler, husorden, haveregler, husdyrregler, råderetsregler osv.

 

Alle regler er udformet i din boligafdeling, og de er vedtaget af beboerne på et afdelingsmøde (beboermøde).

 

Lovgivningen sætter rammerne for, hvad reglerne skal indeholde, men det konkrete indhold er tilpasset beboernes ønsker.