Forsikring

Forsikring

-  private forsikringsforhold

 

Familie-/indboforsikring

Skadesituationer som lejer selv skal tegne forsikring for, kan fx være:

  • Tyveri/indbrud
  • Vandskader
  • Brandskader
  • Private ansvarsskader

Boligforeningen tegner behørig forsikring for selve bygningen, fx brand- og stormskade, samt de til bygningen hørende installationer, fx skjulte rør, glas og sanitet.

Dog skal du som lejer være opmærksom på, at skader på indbo som følge af udstrømmende vand, fx ved et brud på et vand- eller varmerør, skal dækkes af din egen private indboforsikring, mens skader på bygningsdele, gulve, vægge, lofter o.l., er dækket af boligforeningens bygningsforsikring.

Du kan således godt blive ramt af en skade uforskyldt, som du selv er nødt til at forsikre.

Renoveringsopgaver

lfm. renovering og ombygning af den ejendom du bor i, forsøger boligselskabet og håndværkerne i størst muligt omfang at udføre arbejdet til mindst mulig gene for beboerne. Dog kan det ikke undgås, at der vil være gener i form af støj, støv og mindre gangarealer. 

Hvis boligen rammes af en skade, kan genhusning komme på tale.

Hvor skal jeg tegne en indboforsikring?

Der findes mange forskellige udbydere på det danske forsikringsmarked, hvorfor det er svært at anbefale et bestemt forsikringsselskab.

 

Forsikrings- og pensionsselskabernes brancheorganisation "forsikring & pension", har udarbejdet et onlineværktøj, hvor du kan sammensætte en forsikringspakke, der matcher netop dit behov og sammenligne priser og vilkår mellem de forskellige udbydere.

 

Du kan finde dette værktøj på www. forsikringsguiden.dk.

Hvordan skal du forholde dig, hvis der sker en skade?

Afhængig af hvilken skader der sker og hvornår du opdager den, er der visse forholdsregler du skal være opmærksom på.

Læs mere hér