Hvis der sker en skade

Hvordan skal du forholde dig, hvis der sker en skade?

Afhængig af hvilken skader sker og hvornår du opdager den, er der visse forholdsregler du skal være opmærksom på:

 

Bygninger

Såfremt du konstaterer en skade eller uregelmæssighed på boligselskabets bygninger, bedes du straks tage kontakt til boligforeningen eller byggeledelsen (ifm. renoveringer), samt eventuelt brandvæsen, politi o.l.

 

lfm. renoveringer

Hvis der opstår en skade ifm. en renovering af din afdeling, kan der være flere forskellige parter involveret heri, hvorfor der kan være særlige forhold du skal være opmærksom på. Uanset hvilken skade der sker, skal du altid kontakte boligforeningen eller byggeledelsen med oplysninger om skaden.

Hvis en håndværker fx har forvoldt en skade på dit indbo, vil skaden skulle afgøres som en ansvarssag, hvorfor du alene får erstatning af håndværkeren, hvis denne har handlet uagtsomt/ ansvarspådragende og dermed kan gøres erstatningsansvarlig.

lfm. færdsel på gangarealer, stilladser, parkeringspladser o.l., kan der ligeledes opstå skader, fx faldskader med person- og tingskade til følge, hvor det igen er meget vigtigt at kontakte boligforeningen eller byggeledelsen. Således kan eventuelle skadevoldere lokaliseres og ansvarsgrundlaget fastlægges.

 

Indbo

Hvis dit eget indbo bliver beskadiget ifm. en skade på bygningen, er det vigtigt at du forsøger at redde og bevare eventuelt ikke beskadiget indbo, fx ved at dække det til, flytte det til en anden del af lejligheden o.l.

 

Bliver du ramt af et tyveri/indbrudstyveri, skal du straks tage kontakt til politiet og give oplysninger om, hvad der er stjålet, i hvilket tidsrum det er sket o.l.

 

Skadebegrænsning-/forebyggelse

Man har som udgangspunkt pligt til at afværge en skade og forhindre den i at udvikle sig, fx ved at foretage afdækning og stille spande op, hvis der sker en vandskade, redde værdigenstande o.l.

Dette gælder både for skader på bygninger og dit eget indbo.

Du skal selvfølgelig kun foretage skadebegrænsende tiltag, hvis dette kan foregå uden risiko for personskade.

 

Billeder, dokumentation o.l.

Generelt for forsikringsskader, er det altid en god ide at tage billeder af beskadigede genstande, bygninger o.l.

Desuden kan det være en god ide, at du løbende tager billeder af dit indbo, gemmer kvitteringer for større og vigtige genstande o.l. - på den måde har du styr på dokumentationen, hvis du rammes af en skade, hvor dine værdier skal erstattes af din indboforsikring.