Vedligehold din bolig

Vedligeholdelsesordning

Alle, der bor til leje i en almen bolig, sparer op til vedligeholdelsen af deres bolig. I ALBOA har vi A-ordning i alle vores afdelinger.

 

Se vedligeholdelsesreglerne her

 

A-ordning

A-ordningen betyder, at beboerne selv vedligeholder deres lejlighed i boperioden. I forbindelse med en fraflytning foretages et fraflytningssyn. Ved synet udarbejder ALBOA en fraflytningsrapport, hvoraf det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder der skal udføres som ”normalistandsættelse”, og hvilke arbejder der skal udføres som følge af ”mislighold” eller "slid og ælde".

I forbindelse med fraflytning er der en istandsættelsesperiode på 14 dage. Lejligheden fremtræder nyistandsat ved indflytning.


Normalistandsættelse omfatter nødvendig:

  • maling af lofter og vægge
  • maling eller tapetsering af vægge
  • rengøring efter håndværkere

 

Hvem betaler istandsættelsen?

Hvem der skal betale for normalistandsættelsen afhænger af, hvor længe du har boet i lejligheden.
I ALBOA overtager afdelingen udgiften til normalistandsættelse med 1 % om måneden i den periode, du bor i lejligheden. Det betyder, at afdelingen overtager den fulde udgift til normalistandsættelsen efter otte år og fire måneder.


Slid og ælde betales af afdelingen.

Mislighold skal altid betales fuldt ud af fraflytteren.


Eksempel:
Du har boet i lejligheden i 4 år og 2 måneder - altså 50 måneder i alt.
Fraflytningsrapporten lyder på maling af lofter og vægge og rengøring efter håndværkerne - prisen er kr. 10.000. Desuden skal brusenichen afkalkes pris kr. 800.

Din udgift bliver:
Normalistandsættelse 10.000 - fratrukket afdelingens andel 50 mdr. x 1%, altså 50% = kr. 5.000
Mislighold: bruseniche kr. 800
I alt kr. 5.800