Telefon
87 406 700
E-mail
post@alboa.dk
 

Ny souschef i ALBOA

Økonomi- & udlejningschef Peter Hebroe bliver souschef og overtager samtidig ansvaret for IT-afdelingen.
Ny souschef i ALBOA

Organisationsbestyrelsen vedtog på sit møde onsdag den 25. januar direktør Svend Erik Møllers indstilling om at udnævne økonomi- & udlejningschef Peter Hebroe til souschef i ALBOA fra den 1. februar. Baggrunden for beslutningen er, at udviklingsopgaverne for hele vores organisation skal sikres bedst muligt.

Peter Hebroe kender maskinrummet i ALBOA ud og ind. Han har et tæt samarbejde med alle dele af virksomheden.  Det har vi brug for, når de mange udviklingsprojekter skal styres i havn. Det er arbejdet på tværs af områderne på Vestergårdsvej og på tværs af boligafdelingerne i ALBOA, der kræver det. Der er i reglen nye IT-løsninger i vores udviklingsopgaver. Derfor overtager Peter Hebroe fra 1. april  2017 også ansvaret for IT-afdelingen. ”Vi skal i de næste to måneder have overdraget nogle af Peters nuværende opgaver til andre medarbejdere i huset, så han kan løfte på tværs opgaverne i ALBOA” udtaler Peter Hebroe og Svend Erik Møller.

Peter Hebroe vil som souschef være stedfortræder for direktøren og deltage mere i udadvendte opgaver i forhold til kommunen og andre boligorganisationer. ”Jeg glæder mig til at lære af Peter - og til at lære fra mig til Peter i disse funktioner. Det skal også være et personligt udviklingsforløb. Jeg lægger stor vægt på personaleudvikling for alle medarbejdere og for Peter Hebroe i særdeleshed” udtaler Svend Erik Møller.

Organisationsbestyrelsen blev også orienteret af den nye direktør om, at ledelsesstilen i ALBOA vil blive videreført efter de nuværende principper. Alle ledere og alle medarbejderes skal tage stilling og ansvar i hverdagen for at bevare og udbygge ALBOA’s stilling som en attraktiv boligorganisation i Århus. ”Jeg føler mig rigtigt godt tilpas i ALBOA. Jeg er blevet godt modtaget, og mit førstehåndsindtryk af organisationen kan ikke være bedre. I vore forandringstider skal man passe på det, der fungerer godt,” udtaler Svend Erik Møller.

Tilbage til Nyheder Skrevet den 30/01-2017

 

Nyheder

Kærgårdsparken vil renovere for 110 mill. kr.
Ja til afdelingsammenlægning og renovering i to Vibyafdelinger
Abildgade renoverer for 85,7 mill. kroner
Studerende? - undgå bøde på 500 kr.
Digitale husdyr