Søg bolig

Aarhusbolig

Alle almene boliger udlejes via www.AARHUSBolig.dk

AARHUSbolig er et ventelistesamarbejde mellem samtlige almene boligorganisationer i Aarhus og omegn.


Samarbejdet er en stor fordel for dig, der søger bolig: Du skal kun stå på én central venteliste for at få adgang til 45.000 boliger i Aarhus-området. 

 

Du kan være tilmeldt på tre måder: 

 

  • BERO: 100 kr. årligt. (Du har en plads på ventelisten, men får ikke tilsendt tilbud).

  • E-tilbud: 300 kr. årligt. (Du får løbende tilbud og er aktivt søgende).

  • E-tilbud+: 400 kr. årligt. (Du får løbende tilbud og er aktivt søgende, men har betalt for at få hjælp til at besvare tilbud  eller få tilføjet boliger til din venteliste).

 

Du skal være aktiv ansøger på ventelisten for at søge en bolig hos AARHUSbolig. Jo længere anciennitet du har, des nemmere bliver det at få en bolig.

 

Du skal betale gebyret hvert år for at bevare din anciennitet. Hvis du ikke betaler det årlige gebyr til tiden, bliver du slettet af ventelisten, og du mister din optjente anciennitet. Konsekvensen er, at du starter bagerst i køen, hvis du igen vil søge bolig. AARHUSbolig sender rykkere til dem, der ikke betaler - så husk at holde dine oplysninger her på siden opdateret.

 

AKTIV ELLER I BERO
Du kan stå på ventelisten på to måder:


Aktiv – du søger bolig og ønsker boligtilbud
I bero – du holder pause i din boligsøgning


Du kan altid skifte mellem at stå aktiv eller i bero på ventelisten. Om du er aktiv eller i bero ændrer ikke på din anciennitet, dvs. på din placering på ventelisten. Får du bolig, bliver du automatisk sat i bero.


BOLIGTILBUD
Når du står aktiv på ventelisten kan du få boligtilbud på to måder:


E-tilbud – du får advisering om tilbud på mail og/eller sms.
E-tilbud+ – du får advisering om tilbud på mail og/eller sms. Denne løsning giver mulighed for hjælp til opskrivning/besvarelse af tilbud. E-tilbud+ koster 100 kr. om året og bliver opkrævet sammen med ventelistegebyret.


Prioritering af ansøgere
For alle boliger i AARHUSbolig gælder, at ansøgere til en bolig deles op i tre grupper:
1. Du er bolighavende i afdelingen
2. Du er bolighavende i samme boligorganisation
3. Øvrige


I hver gruppe er det personen, som har den ældste anciennitet på ventelisten, der står forrest i køen til den ledige bolig. For at udnytte fortrinsretten i gruppe 1 eller 2 skal du dog have boet mindst 1 år i din nuværende bolig.


Pr. 1.7.2019 bliver hver anden bolig i afdelingerne udlejet uden hensyntagen til beboerfortrin. Her tilbydes boligerne efter anciennitet.

 

OP OG NED PÅ VENTELISTEN
Så længe du betaler det årlige gebyr, bevarer du din anciennitet på ventelisten. Men din aktuelle plads i køen til en bolig afhænger af dem, der står foran dig: Om de står aktive eller står i bero. Det skifter hele tiden, og du kan derfor både rykke op og ned på ventelisten.


Det vil sige
• Du rykker frem i køen, når personer foran dig stiller sig i bero
• Du rykker tilbage i køen, når personer foran dig skifter fra bero til aktiv


Ventetiden på en bolig er derfor meget svær at definere præcist, da den blandt andet afhænger af hvor mange, der flytter og hvor mange, der er aktivt søgende

Ungdomsboliger

Ungdomsbolig er til dig der er under uddannelse. Du kan søge information om ungdomsboligerne ogskrive dig op via

www.ungdomsboligaarhus.dk 

 

Vores ungdomsboliger i Galten kan søges via

www.aarhusbolig.dk 

Hirsevænget, 8464 Galten

Generatoren, 8464 Galten