Forslag til afdelingsmøde

Stil forslag til afdelingsmødet

 

Dit forslag skal indsendes senest 3 uger før afdelingsmødet afholdes. 

Når du indsender et forslag er det vigtigt at:

 

1. Du formulerer dig klart og tydeligt.

 

2. At forslaget er skrevet så præcist og tydeligt, at man kan stemme JA eller NEJ til det.

 

3. At du skriver hvorfor du stiller forslaget. Hvor skal de andre beboere i afdelingen stemme JA til dit forslag?

 

4. At du har en pris med i forslaget, hvis det koster noget at . Er der ikke en pris, kan man stemme om, at afdelingsbestyrelsen skal arbejde videre med forslaget til næste afdelingsmøde, hvor der så kan stemmes igen.

 

Opret forslag her

 

Et eksempel på et forslag kan f.eks. se således ud: 

 

Emne

Dørtelefoner

 

Beskrivelse af forslag

Vi ønsker at få afdelingsbestyrelsen/inspektør til at indhente tilbud på etablering af dørtelefoner ved afdelingens 12 opgange. 
Godkendes prisen skal arbejdet iværksættes.  

 

Baggrund for stillet forslag
Det er meget nemmere for både os og vores gæster.